W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Link do strony Uniwersytetu SWPS - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet SWPS

Deklaracja dostępności

Uniwersytet SWPS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Uniwersytet SWPS.

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-14 09:13:55.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-24.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wybrane treści

Ze względu na swoją specyfikę, nie wszystkie teksty są napisane prostym językiem. Do trudniejszych zaliczają się opisy projektów badawczych i publikacji naukowych. W miarę możliwości staramy się wyjaśniać trudne pojęcia i procedury.

Dokumenty

Nie wszystkie pliki z warstwą tekstową są w pełni dostępne. Może w nich brakować odpowiedniego formatowania i struktury, np. brak nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
Załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku.

Zdjęcia i grafiki

Staramy się dodawać opisy alternatywne do grafik i zdjęć prezentujących istotne informacje. Część obrazków nie posiada tekstów alternatywnych.

Materiały multimedialne

Część materiałów wideo zamieszczonych na stronie nie ma napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu ani opisów pełnej treści filmu w odrębnym pliku.
Na stronie pojawiają się filmiki/animacje, których wyłączenie nie jest możliwe.

Odnośniki

Zdarzają się krótkie linki nieposiadające w nazwie informacji o swoim celu, np. „Pobierz”, „Czytaj więcej”.
Może brakować informacji o otwarciu linków w nowym oknie.

Kontrast

Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.

Struktura strony

Ograniczone stosowanie punktów orientacyjnych aria (znaczniki pomagające orientować się czytnikom w strukturze strony).

Formularze

Formularze nie zapewniają opcji autocomplete lub odpowiednich sugestii korekty błędów.

Wyłączenia

Treści archiwalne niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań instytucji.
Pliki wytworzone przez podmioty inne niż Uniwersytet SWPS (przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów) – nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Uniwersytet SWPS.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Centrum Wsparcia i Aktywności. Kontakt: [email protected], tel. (22) 517 99 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Uniwersytet SWPS jest Centrum Wsparcia i Aktywności, [email protected], tel.(22) 517 99 70.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Stale pracujemy nad zapewnieniem dostępności naszych serwisów. Strona swps.pl wyposażona jest w narzędzie umożliwiające sterowanie z poziomu strony wielkością fontu, kolorystyką i kontrastem prezentowanych treści.

W przypadku problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt mailowy z Sekcją ds. rozwoju strony internetowej: [email protected]

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

WARSZAWA

Siedziba Uniwersytetu SWPS w Warszawie (03-815), ul. Chodakowska 19/31

1. Do budynku prowadzą 2 główne wejścia.

Wejście (od ulicy Chodakowskiej) od strony parkingu dostępne jest z poziomu terenu. Wejście (od ulicy Gocławskiej) od strony dziedzińca jest dostępne za pomocą schodów (z odpowiednim oznaczeniem dla osób niedowidzących) oraz pochylni.

Przy wejściu od strony parkingu zapewniono drzwi automatyczne przesuwne, które otwierają się samoczynnie po wejściu/wjechaniu w obszar pracy sensora.

Przed wejściem do budynku jest system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące TOTUPOINT. Istnieje możliwość wezwania do pomocy pracownika ochrony.

2. Komunikacja pionowa w budynku – 3 windy w tym jedna osobowo-towarowa z kontrolą dostępu i 10 klatek schodowych. Wejście do budynku realizowane 9 wejściami. Korytarze oraz hol przy wejściu głównym umożliwiają swobodne poruszanie się po budynku. Do dyspozycji osób z niepełnosprawnościami pozostają przystosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitariaty. Są one ogólnodostępne i zlokalizowane na wszystkich poziomach budynku.

3. Wnętrze budynku przystosowane jest do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Ciągi komunikacyjne i sale/gabinety umieszczone są na tym samym poziomie, bez progów. W większości miejsc zapewniono kontrasty pomiędzy posadzkami a ścianami, drzwiami a ścianami, na ciągach komunikacyjnych oraz schodach i spocznikach schodowych. Zapewniono oznaczenia na szklanych drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych, a także oznaczenia w alfabecie Braille'a na wejściach do pomieszczeń.

4. W holu głównym na parterze znajduje się Centrum Informacji/Kancelaria czynna w godz.7.00-19.00, szatnia czynna w godz. 7.30-20.00 oraz biuro ochrony czynne całą dobę.

5. Budynek posiada własny parking z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby te mogą na wezwanie skorzystać z pomocy pracownika Ochrony.

6. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

7. Nie zapewniamy usługi tłumacza polskiego języka migowego bez wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania. W celu zapewnienia tłumaczenia, należy zgłosić z wyprzedzeniem taką potrzebę do biura Centrum Wsparcia i Aktywności.

8. W obiekcie znajduje się kilka punktów gastronomicznych. Największą stołówkę zapewniono na parterze. Wszystkie z nich znajdują się w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Dla użytkowników zapewniono również swobodny dostęp do automatów vendingowych czy też do filtrowanej wody pitnej (tzw. żródełko).

9. Dojazd do budynku

Dojazd komunikacją miejską:

Przystanek: Praga Płd.-Ratusz lub Mińska

 • autobusy 125, 135, 311
 • autobusy: 123, 173, 202
 • tramwaje: 3, 6, 22, 26

Dojazd ze stacji Metro Stadion Narodowy:

 • autobus linia 202

Dojazd z Dworca PKP Warszawa-Wschodnia:

 • Uczelnia jest oddalona zaledwie 15 minut pieszo od dworca, możliwy jest także dojazd autobusem linii 123, 173 oraz 202.

10. Inne

Centrum Wsparcia i Aktywności dysponuje do wypożyczenia pętlami indukcyjnymi.

Biblioteka: Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przystosowane jest wejście do Biblioteki poprzez szerokie drzwi (otwierane klamką), bez progów, z dostępnym systemem przywoływania. Biblioteka oferuje  swobodny dostęp do księgozbioru. Wypożyczalnia i czytelnie zlokalizowane są na jednym poziomie, bez progów. W wolnym dostępie odległości między regałami pozwalają na wjechanie wózkiem inwalidzkim. Biblioteka wyposażona jest w przystosowane dla studentów z niepełnosprawnościami stanowiska ze specjalistycznym sprzętem.


WROCŁAW

Filia Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu (53-238), ul. Ostrowskiego 30B

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Ostrowskiego i od ul. Fiołkowej. Oba wejścia są wyposażone w drzwi automatyczne, które otwierają się samoczynnie po wejściu/wjechaniu w obszar pracy sensora.

Przed wejściem do budynku jest system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące TOTUPOINT. Możliwość wezwania portiera od ul. Ostrowskiego.

2. Komunikacja pionowa w budynku – 2 windy. Korytarze i hol umożliwiają swobodne poruszanie się. W budynku znajduje się 2 windy dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

3. Zapewniono oznaczenia w alfabecie Braille'a na wejściach do pomieszczeń.

4. W holu głównym na parterze znajduje się sekretariat czynny od 7:00 do 15:00, szatnia czynna w godz. 7.30-17.30 w mc październik -kwiecień, oraz portiernia czynna całą dobę.

5. Budynek posiada wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

7. Nie zapewniamy usługi tłumacza polskiego języka migowego bez wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania. W celu zapewnienia tłumaczenia, należy zgłosić do Centrum Wsparcia Aktywności zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem.

8. Dojazd do budynku

Dojazd komunikacją miejską:

 • autobus: 107, 119 (Ostrowskiego NŻ); A, 124, 125, 126, 134, 136 143, 319, 607 (FAT),
 • tramwaj: 4, 5, 11, 20  (FAT lub Fiołkowa).

Dojazd z Dworca Głównego PKP:

 • tramwaj: 5, 11 (z przystanku Dworzec Gł. PKP do FAT lub Fiołkowa)
 • autobus: 125 (z przystanku Dworzec Gł. PKP do FAT).

Dojazd z Rynku:

 • tramwaj: 11 (z przystanku pl. Nowy Targ do FAT lub Fiołkowa); 4 (z przystanku Świdnicka do FAT lub Fiołkowa)

9. Inne

W budynku można wypożyczyć pętlę indukcyjną. Wnętrza sal ćwiczeniowych w większości są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Podłoga nie posiada progów.


KATOWICE

Filia Uniwersytetu SWPS w Katowicach (40-326), ul. Techników 9

1. Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • od strony parkingu, przy wejściu znajdują się trzy oznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • od strony ul. Techników przeznaczone dla ruchu pieszego,
 • od strony wewnętrznej drogi dojazdowej, przy wejściu dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami,

Wszystkie wejścia szerokie, dostosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

2. Wszystkie drzwi w budynku posiadają oznakowania Braille'a, obok portierni znajduje się wypukły plan budynku przystosowany dla osób niewidomych i słabowidzących.

Biura wyposażone są w system call-hear, ułatwiający dostęp osobom mającym problemy z poruszaniem się.

3. W budynku znajduje się winda komunikująca wszystkie kondygnacje oraz platforma schodowa łącząca kondygnacje parter/I piętro/II piętro. W całym budynku nie ma progów.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz III piętrze.

4. Na parterze znajduje się punkt informacyjny, szatnia samoobsługowa znajduje się obok auli na parterze.

5. Budynek posiada wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

7. Nie zapewniamy usługi tłumacza polskiego języka migowego bez wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania. W celu zapewnienia tłumaczenia, należy zgłosić do Centrum Wsparcia Aktywności zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem.

8. Na parterze przy strefie studenta znajduje się bufet otwarty przez 7 dni w tygodniu.

9. Cały budynek jest dostosowany do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, co za tym idzie wszystkie strefy pożarowe oddzielone są trudno palnymi drzwiami,

10. Dojazd do budynku

Dojazd komunikacją miejską:

 • Autobus - przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowane w niewielkiej odległości od budynku:
  • Dąbrówka Mała Zespół Szkół: 177
  • Dąbrówka Mała Le Ronda: 11, 61, 108, 109, 657, 911, 911N

11. Inne

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w powiększoną klawiaturę, a także lupy powiększające tekst Optelec Compact+ oraz ÖKOLUX plus.

Oferujemy również szkolenia z orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących. 


SOPOT

Filia Uniwersytetu SWPS w Sopocie (81-745), ul. Polna 16/20

1. Wejście do budynku od strony parkingu. Do budynku można wejść 3 wejściami. Dwa wejścia usytuowane obok siebie. Pierwsze - wejście główne, obok którego znajduje się portiernia. Drugie (znajdujące się obok wejścia głównego) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych prowadzące bezpośrednio do windy. Trzecie wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych prowadzące do Auli 0.4 oraz Biblioteki.

2. W budynku znajduje się winda. Korytarze szerokie bez drzwi przeciwpożarowych. Na schodach po obydwu stronach znajdują się poręcze. Utrudniony dostęp z poziomu 0 do auli 0.4 (znajdują się schodki), osoba z niepełnosprawnościami korzysta z podjazdu aby dostać się do auli 0.4

W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na wszystkich poziomach budynku.

3. Wnętrze budynku częściowo przystosowane jest do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniono oznaczenia w alfabecie Braille'a na wejściach do pomieszczeń.

4. W holu głównym na parterze znajduje się szatnia czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:30-17:30

5. Budynek posiada własny parking z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

7. Nie zapewniamy usługi tłumacza polskiego języka migowego bez wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania. W celu zapewnienia tłumaczenia, należy zgłosić do Centrum Wsparcia Aktywności zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem.

8. Dojazd do budynku

Dojazd komunikacją miejską:

 • Autobus 122,143, S

Dojazd z dworca:

 • SKM przystanek: Sopot Wyścigi - 250m od SWPS

9. Inne

W budynku można wypożyczyć pętlę indukcyjną


POZNAŃ

Filia Uniwersytetu SWPS w Poznaniu (61-719), ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

1. Główne wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, a do drzwi głównych prowadzi ścieżka sensoryczna. Drugie wejście, parterowe, usytuowane jest od strony parkingu dla studentów, na tyłach budynku.

2. W budynku znajdują się dwie windy z przyciskami oznaczonymi w alfabecie Braille'a. Korytarze szerokie.

Specjalna platforma na schodach umożliwia osobom mającym problemy z poruszaniem się dotarcie do szatni i biblioteki. W budynku znajduje się również schodołaz oraz materace ewakuacyjne.

Na wszystkich poziomach budynku zlokalizowane są toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Wnętrze budynku częściowo przystosowane jest do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniono oznaczenia w alfabecie Braille'a na wejściach do pomieszczeń.

4. W holu głównym na parterze znajduje się szatnia czynna w sezonie jesienno-zimowym od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:30 do 19:30.

5. Budynek posiada własny parking z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

7. Nie zapewniamy usługi tłumacza polskiego języka migowego bez wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania. W celu zapewnienia tłumaczenia, należy zgłosić, do Koordynatora wydziałowego ds. zdrowia i osób z niepełnosprawnością z Centrum Wsparcia i Aktywności Uniwersytetu SWPS, zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Istnieje również możliwość skorzystania z usług stenotypisty lub asystenta dla osoby z niepełnosprawnościami, również po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

8. Dojazd do budynku

Dojazd komunikacją miejską:

 • Przystanek autobusowy
  • „Urząd Marszałkowski” (autobusy nr 168, 169, 171), „
  • Garbary” (autobusy nr 167, 174, 190, 911, 214, 224)
  • „Grochowe Łąki” (autobusy nr 160, 163, 167, 174, 176, 190, 603, 911, 211, 214, 220, 221, 224);
 • Przystanek tramwajowy „Pl. Wielkopolski” (tramwaje nr 7, 8, 17);
 • Przystanek PKP „Poznań Garbary”

9. Inne

W bibliotece znajdują się: stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie czytnik ekranu JAWS professional program do rozpoznawania tekstu na zeskanowanych dokumentach za pomocą mechanizmu OCR ABBY Fine Reader 15, klawiaturę dla osób z dysfunkcjami wzroku, skaner. Uczelnia umożliwia dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – bazy podręczników i skryptów akademickich zdigitalizowanych w formatach DOC, HTML, PDF, DAISY.

Uczelnia dysponuje sprzętem elektronicznym – dyktafony, laptopy, który studenci z niepełnosprawnością mogą wypożyczać w trakcie studiowania.


KRAKÓW

Filia Uniwersytetu SWPS w Krakowie (31-864), al. Jana Pawła II 39a

1. Główne wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami oraz przesuwne otwarte drzwi. Drugie wejście, parterowe, usytuowane jest od strony parkingu dla studentów, na tyłach budynku. Przed głównym wejściem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

2. W budynku na parterze znajduje się automatyczny podnośnik dla osób poruszających się na wózku.

3. W budynku znajdują się dwie windy, jedna z nich zawiera panel dotykowy i głosowy.

4. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

5. W budynku znajdują się dwa krzesła i dwie maty ewakuacyjne (umieszone na każdym z pięter budynku) oraz parawany dźwiękoszczelne umożliwiające dostosowanie przestrzeni uczelni na potrzeby studentów (w tym m.in utworzenie tzw. miejsca wyciszenia).

6. Na parterze znajduje się punkt informacyjny oraz szatnia samoobsługowa.

7. Uczelnia posiada wypożyczalnię sprzętu dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami wyposażoną między innymi w: wózek inwalidzki, laptopy z ekranem dotykowym wraz z oprogramowaniem (ZBrush), specjalistyczne oprogramowanie Supernova Reader Magnifier (Lunar Plus) – program powiększająco-udźwiękawiający na potrzeby studentów z niepełnosprawnością, licencje wieczyste MS Project Standard 2021 - oprogramowanie do laptopów do wypożyczalni, pętla indukcyjna (przenośna).

8. W bibliotece/czytelni znajduje się odpowiednio przygotowane stanowisko pracy dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

9. W salach dydaktycznych znajdują się odpowiednio przygotowane stanowiska pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

10. Dojazd do budynku:

 • Przystanek tramwajowy
  • „AWF” lub „Muzeum Lotnictwa”, tramwaje nr: 4, 5, 9, 10, 44, 52, 64

Odpowiedzialny za treść: Karolina Mrówczyńska
Opublikował w BIP: Marcin Marcin
Data opublikowania: 19.08.2022 09:37
Ostatnio zaktualizował: Karolina Karolina
Data ostatniej aktualizacji: 24.04.2024 16:20
Liczba wyświetleń: 4647